Η Ιερά Μονή

Group 3

Η Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μικρόκαστρο Σιατίστης, στη Δυτική Μακεδονία χτίστηκε στα μέσα περίπου του 18ου αιώνος. Διαδραμάτισε έντονο θρησκευτικό, εθνικό και κοινωνικό ρόλο, τόσο κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας και του απελευθερωτικού αγώνα, όσο και σε όλες τις επόμενες ιστορικές εξελίξεις της περιοχής συνεισφέροντας πνευματική, υλική και πρακτική στήριξη. Αρχικά λειτούργησε ως ενοριακός ναός για τους κατοίκους της γειτονική κωμόπολης του Μικροκάστρου και σύντομα εξελίχθηκε σε μεγάλο Προσκύνημα για τα πολλά θαύματα που επιτελούσε και επιτελεί μέχρι σήμερα η θαυματουργός Εφέστιος Εικόνα της Παναγίας της Ελεούσας.
Από το έτος 1993 λειτουργεί ως Ιερά Γυναικεία Μονή και σύμφωνα με τα Τυπικά του Ορθόδοξου Ανατολικού Μοναχισμού. Η Αδελφότητα της Μονής συνέχισε τις ανακαινιστικές εργασίες των προηγούμενων ετών και ανήγειρε εκ βάθρων νέα πτέρυγα κοιτώνων, Τραπεζαρία, βιβλιοθήκη, αίθουσες υποδοχής επισκεπτών, εργαστήρια και Παρεκκλήσια. Αναμόρφωσε τον περιβάλλοντα χώρο, υλοποίησε προγράμματα αναδάσωσης και συντήρησης κτιρίων, διότι χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο μνημείο.

PANAGIA 3
H θαυματουργός Εφέστιος εικόνα της Παναγίας της Ελεούσας
ΒΟΤΑΝΟΚΗΠΟΥ WORD B W 1 768x768 1

O Βοτανόκηπος

Group 5

Τα φυτά που καλλιεργούνται στον Βοτανόκηπο της Μονής ή συλλέγονται από τις γειτονικές ορεινές περιοχές αποτελούν την πηγή για τις πρώτες ύλες των προϊόντων προσωπικής περιποίησης που παρασκευάζουν οι Αδελφές. Οι πρώτες ύλες επεξεργάζονται στο Εργαστήριο της Μονής, που είναι αδειοδοτημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (73472/07-06-2019).

VLASTISATO
Group 3

Η Αγία Γραφή μας πληροφορεί ότι ο Δημιουργός Θεός την τρίτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου έδωσε εντολή στη γη «να βλαστήσει βότανα που να έχουν μέσα τους σπόρους ανάλογα με το είδος τους.
Και καρποφόρα δένδρα που να περιέχουν στους καρπούς τους σπόρους σύμφωνα με το είδος τους». Και βλάστησε η γη τα πράσινα βότανα και τα καρποφόρα δένδρα και «είδεν ο Θεός ότι ήταν καλά».
Αυτόν τον υπέροχο φυτικό κόσμο τον παρέδωσε ο αγαθός Θεός στον άνθρωπο για να τον υπηρετεί και να απολαμβάνει τους καρπούς του.
Την σημασία του φυσικού περιβάλλοντος και την πολλαπλή ωφέλειά του για τον άνθρωπο, φαίνεται να έχει ιδιαίτερα αξιολογήσει ο χριστιανικός κόσμος και μάλιστα ο Ορθόδοξος Μοναχισμός.
Χαρακτηριστικό είναι ότι τα Ορθόδοξα Μοναστήρια κατά κανόνα είναι χτισμένα έξω από κατοικημένες περιοχές και κυριολεκτικά θα λέγαμε είναι ριγμένα στην αγκαλιά της μητέρας φύσης. Σύμφωνα με αυτήν την παράδοση και το συγκρότημα της Ιεράς Μονής της Παναγίας στο Μικρόκαστρο περιβάλλεται από πλούσια βλάστηση είτε αυτοφυή, είτε από αναδασώσεις των Μοναχών, οι οποίες στην καθημερινή ζωή τους έρχονται σε άμεση σχέση μ’ αυτό το φυτικό πλούτο, που τις διεγείρει το ενδιαφέρον για έρευνα και συνετή διαχείρισή του.
Η στοιχειώδης αρχικά ενασχόλησή τους με τα φυτά και τα βότανα σύντομα εξελίχθηκε σε συστηματική καλλιέργεια ποικίλων φυτικών ειδών και η επιστημονική υποστήριξη του εγχειρήματος οδήγησε στη δημιουργία του «Βοτανόκηπου» της Μονής.
Επιπλέον, οι γεωπονικές, αλλά και οι εμπειρικές γνώσεις των Αδελφών προώθησαν τον τομέα επιστημονικής καλλιέργειας και επεξεργασίας. Και με τη βοήθεια μάλιστα σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού πέτυχαν την παραγωγή ποικίλων προϊόντων προσωπικής υγιεινής και περιποίησης, γεγονός το οποίο έλαβε την έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Η προσπάθεια αυτή δεν αποτελεί μόνον αναγκαία βιοποριστική δραστηριότητα των Μοναχών, αλλά παράλληλα είναι καρπός της πνευματικής τους δεοντολογίας, γιατί αποβλέπουν στον περιορισμό της αλόγιστης κατανάλωσης των βιομηχανοποιημένων προϊόντων, η γνησιότητα των οποίων σοβαρά αμφισβητείται. Λόγοι δηλαδή χριστιανικής ευσυνειδησίας υπαγορεύουν την καλλιέργεια επιλεγμένων φυτικών ειδών, την αποφυγή δηλητηριωδών λιπασμάτων και ραντισμάτων και τήρηση οικολογικών όρων και συνθηκών.
Ο δεύτερος στόχος αυτής της επιστημονικά ηλεγμένης και μεθοδικά οργανωμένης εργασίας των Μοναχών είναι η αποστολή στο σύγχρονο κόσμο, και κυρίως στους νέους, του μηνύματος για επιστροφή και επανεκτίμηση του φυσικού κόσμου που μας περιβάλλει, απέναντι στον οποίο έχουμε ασεβήσει με την ασύστολη ρύπανση και ασυλλόγιστη κατάχρηση.
Μια νέα προσέγγιση στο φυσικό και φυτικό κόσμο θα μας αποκαλύψει τον ασύλληπτο ιαματικό θησαυρό, που η σοφία του Θεού έχει αποταμιεύσει και στο πλέον ταπεινό και άσημο φυτό και χόρτο, για την ωφέλεια και την κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου, πέρα από την απερίγραπτη αισθητική απόλαυση του φυσικού κάλλους, που ούτε το βασιλικό ένδυμα μπορεί να μιμηθεί, και πέρα από την απέραντη ποικιλία των ειδών, που ανθρώπινος νους αδυνατεί να συλλάβει.
Οι Μοναχές βέβαια δεν θεωρούν ότι πρωτοτυπούν. Ακολουθούν απλά την Μοναχική Παράδοση και διακηρύττουν, καλλιεργώντας τον βοτανόκηπό τους ότι ο Δημιουργός Θεός εποίησε τα πάντα «καλά λίαν» και τα έθεσε «τῇ δουλείᾳ» δηλαδή «στην υπηρεσία» του ανθρώπου.

3 MOBILE
ΒΟΤΑΝΟΚΗΠΟΥ WORD B W 1 768x768 1

Τα προϊόντα μας

Δείτε εδώ όλα τα φυτικά προϊόντα προσωπικής υγιεινής και περιποίησης που παράγουμε.

PRODUCT FAMILY
4 DESKTOP
4 MOBILE

Τα νέα της Μονής

Group 3