Υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης ή τροποποίησης μιας παραγγελίας εφόσον ενημερωθούμε από τους χρήστες εντός 12 ωρών από την επιβεβαίωση της αρχικής παραγγελίας. Η ενημέρωση για τροποποιήσεις ή ακυρώσεις μπορεί να γίνει είτε τηλεφωνικά στο 2465304923 εντός των ωρών επικοινωνίας, είτε μέσω e-mail στη διεύθυνση [email protected]. Από την στιγμή που έχει παρέλθει το δωδεκάωρο και η παραγγελία σας έχει αποσταλεί δεν είναι δυνατή η ακύρωσή της. Μπορούμε να δεχθούμε επιστροφή προϊόντων εντός 7 ημερών από την παραλαβή τους, εφόσον η συσκευασία τους και το προϊόν δεν έχουν υποστεί αλλοίωση και έχουμε ενημερωθεί για την επιστροφή με τους παραπάνω τρόπους επικοινωνίας. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση κάποιου προϊόντος, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα να μας το γνωστοποιήσετε, καθώς μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η αξιολόγησή σας, η οποία αποτελεί για μας ανατροφοδότηση για περαιτέρω βελτίωση.